Dil ke Sukoon ke liye kia krain-Walid ki zindagi main jaidad taqseem kr sakty hain ya nhi